Hjälp med trädfällning i Skåne

Träd i känsliga miljöer och där det är ont om plats går inte att fälla i ett enda stycke, utan måste tas ner i sektioner. Då riskerar man inte att trädet faller över huset, bilen, el-ledningen, eller att människor kommer till skada. Vill man ha hjälp med säker trädfällning i Skåne ska man kontakta en arborist. 

Till sin hjälp har arboristen ibland en skylift men kan också välja att i stället klättra upp i trädet för att såga ner det i delar. Vid fällning av riktigt stora träd som stor trängt till kan man ibland behöva använda sig av en lyftkran för att få ner det säkert. Anledningarna till att man kan behöva ta ner träd är flera men det är inte ovanligt att träd växer sig för stora och skadar både tak och fasad på närliggande hus. Det går faktiskt att påverka hur stort ett träd kommer att bli genom att beskära det vid rätt tidpunkt. En arborist kan besiktiga träden och tala om när det är dags att beskära dem så att de inte blir för stora. 

 

 

På den egna tomten får man fälla träd men det finns vissa undantag

Att fälla träd som står på den egna tomten går oftast bra men i vissa enstaka fall kan man behöva tillstånd från kommunen. För den som behöver hjälp med trädfällning i Skåne finns det flera arborister man kan vända sig till.  Därför lönar det sig ofta att ta in offerter från mer än ett företag och jämföra priser. 

Som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden. I samband med en trädfällning blir det en hel del material att ta reda på men de flesta arborister erbjuder även att städa upp i trädgården och frakta bort materialet. Men man kan också få trädet sågat till ved och värma huset med.