editorial

Det gamla uttrycket “tid är pengar” är sant för många företag, men i vissa branscher passar kanske uttrycket “plats är pengar” bättre. För de företag där lagerplats är av stor vikt, kan det kännas omöjligt att möta det ökade platsbehovet utan att spendera en förmögenhet på nya lokaler. Det är givetvis positivt att omsättningen ökar och mer plats behövs, i takt med att företaget växer, men lagerlokaler är dyra i hyra och underhåll. Ännu dyrare blir det att förflytta hela verksamheten till andra lokaler, med allt det innebär. Då kan det vara en idé att undersöka andra möjligheter att utöka förvaringsutrymmena, utan att behöva byta eller bygga ut de befintliga lokalerna. 

Vad är entresol

Entresoler, eller mezzaniner som de även kallas, är halvvåningar. Man kan nästan likna dem vid sovloft, som finns i vissa små lägenheter. Entresoler installeras eller byggs enkelt i redan befintliga byggnader för att öka golvytan och därmed förvaringsplatsen. De tar knappt någon golvyta i anspråk, eftersom de ofta står på pelare. På så vis kan man förvara gods både under och ovanpå. 

Lagerlokaler har ofta högt i tak, vilket är optimalt för en entresol, då den endast tar vertikalt utrymme i anspråk. Entresoler har en belastningskapacitet på 250 till 3000 kilo per kvadratmeter, vilket gör dem lämpliga för både kontor, butiker och lagerlokaler.  

 

entresol

En enkel lösning

En entresol går snabbt och lätt att installera och stör inte pågående verksamhet. Den kan även anpassas helt efter behoven, både i utformning och storlek, men även i vilka tillval som görs. Entresoler kan fås med trappa eller hiss, eller varför inte slå på stort och installera ett undertak med belysning och brandskydd?

Många företag erbjuder helhetslösningar med alltifrån ritningar till frakt och installation, med en tydlig offert. Detta underlättar ytterligare för företag, då hela processen blir lättöverskådlig och smidig. Det brukar även finnas tillval kring lämpliga hyllställ och inredning.