Brunnsborrning för vatten i Västerås

advertorial

Bor man på landsbygden har man inte alltid möjlighet att ansluta till kommunens vattenledning. Lösningen är då att borra en egen vattenbrunn. Då slipper man också betala för vattnet och har istället fri tillgång. Eftersom vatten är en nödvändighet behövs det inget tillstånd för att anlägga en brunn. Man får till och med anlägga den utanför den egna tomten om det anses bättre. 

Att anlägga en bra brunn som ger rent vatten och klarar att leverera stora mängder vatten lång tid framöver är lite av en konst. Man måste först göra grundliga undersökningar av marken, men också titta på vilka olika föroreningskällor som finns i närheten. Brunnen måste framförallt läggas en bra bit ifrån avloppsbrunnen och helst gärna också högre upp så att förorenat vatten inte kan nå den. Men en brunn kan också bli förorenad av utsläpp och industrier i närheten. En brandövningsplats eller skjutbana i närheten kan även ställa till det och påverka vattnet negativt. 

 

image

 

Så hittar man en bra och pålitlig brunnsborrare

Då det är mycket som kan ställa till det och påverka vattnets kvalitet negativt är det viktigt att försöka minimera riskerna. Detta kan man göra genom att anlita ett företag som tidigare utfört brunnsborrning i Västerås. De vet troligtvis var i området som eventuella föroreningskällor ligger. Likaså är de väl insatta i vilka ämnen som finns i marken och som kan påverka vattnets kvalitet. 

Ett annat sätt att hitta rätt brunnsborrare på kan vara genom att ta in referenser i samband med att man ber om ett kostnadsförslag. Men då är det viktigt att man också kontrollerar dessa och ringer upp och ställer relevanta frågor. ‘Blev brunnen bra?’ och ‘Klarar den att leverera rent och rikligt med vatten?’ är några av de frågor man kan ställa då. Innan borrningen sedan påbörjas måste man även skriva ett ordentligt avtal.