Bergprängning i tätorten

Bergprängning i tätorten

Särskilt Stockholm, med storstadens täta bebyggelse och mycket elektronisk utrustning, är en stor utmaning när man ska bygga hus. Det finns mycket berg i Stockholm, och man måste få bort det på något sätt innan man kan påbörja ett husbygge. Normalt görs små sprängningar på flera ställen med lågbrisant sprängämne. Man riskerar skador på omgivningen om det finns känslig elektronik i närheten och om tunnlar eller schakt kan påverkas. Grannen blir inte heller särskilt glad över vibrationer och oljud. Lösningen på problemet är bergspräckning.

 

 

Spräck berget på ett tyst sätt

 

Alla sorter sprängningar och spräckningar måste givetvis utföras av kompetenta specialister, som har rätt utbildning och verktyg. Det är absolut inget som markägaren får göra själv. Det finns företag som är experter på bergspräckning i Stockholm. De kommer och gör jobbet på ett säkert sätt. Det finns olika metoder för bergspräckning, och när du anlitar kompetent folk för detta, får du också hjälp att välja vilket sätt som är det bästa på just din tomt. Man kan göra små hål i berget som utvidgas med hydrauliska verktyg. Om det är plusgrader ute kan man spräcka berget med expansivcement, som också kallas snigeldynamit.

 

Inga explosioner och ingen gasutveckling

 

Expansivcement utvidgar sig, och med snigeldynamiten utplacerad på flera olika ställen blir det en tyst spräckning, som inte stör omgivningen. Det blir inga vibrationer, inget oljud och ingen gasutveckling. Vill man använda hydrauliska verktyg i stället, finns det både en variant som kallas superwedge, som hänger ut ur en grävmaskin och en annan variant, en darda, som hålls med händerna. Först borrar man små hål, och sen görs resten av jobbet med verktygen. Arbetet sker tyst och säkert. Det är inte svårt att bygga hus i Stockholm, eller spränga för en tomt, men man måste anlita proffs som har ordentlig kunskap om hur man gör. Länktips: http://gnestabergbyggare.se/