Det är inte lätt att veta vad en bouppteckning är och hur den går till, men när en person avlider så lämnar den saker efter sig i form av tillgångar och skulder. Dessa tillgångar och skulder sammanställs och det är detta som kallas för bouppteckning. Bouppteckningen behövs för att man ska kunna lösa eventuella skulder samt dela upp resterande tillgångar mellan efterlevande och arvingar. En bouppteckning måste gå rätt till och följa regler och lagar – annars så gäller den inte. En regel är att bouppteckningen måste ske inom tre månader efter dödsfallet, och efter fyra månader måste den ha rapporterats in till skatteverket. 

 

Ibland finns ett testamente att ta hänsyn till

Ibland finns det ett testamente, eller så har det delats ut gåvor som ett förskott på arvet. Dessa saker måste man självfallet ta hänsyn till. Det kan också finnas en försäkring som utfaller när personen dör. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makans eller makens skulder och tillgångar antecknas. En bouppteckning kan vara invecklad och det är viktigt att bouppteckningen görs av två utomstående, opartiska förrättningsmän. Både en bank, begravningsbyrå eller juristbyrå kan hjälpa till och bistå med förrättningsmän vid en bouppteckning. Man kan även be två utomstående privatpersoner att vara förrättningsmän, men då får de inte vara delägare i dödsboet.

En juristbyrå kan hjälpa till med bouppteckningen

Det kan kosta en hel del pengar att göra en bouppteckning men den bekostas först och främst av dödsboet. Priset beror på hur omfattande arbetet är och hur många arbetstimmar förrättningsmännen måste lägga ner. De flesta väljer dock att ta hjälp av en juristbyrå specialiserad på just bouppteckning. Priserna mellan de olika juristbyråerna kan skilja något, så det kan vara en god idé att be om en prisförfrågan från ett par olika sådana innan ni bestämmer er för vem ni vill ta hjälp av.