editorial

Om du jobbar med att hantera vätskor inom en industri eller annan verksamhet, kan du behöva röra om vätskan kontinuerligt eller intermittent. Anledningarna till att du måste röra om vätskan kan vara något olika. Ibland behövs omrörning för att undvika sedimentering. Tyngre partiklar kan sjunka. Å andra sidan kan ett lock bildas i vätskan om lätta partiklar flyter upp. 

Vätskor måste nästan alltid pumpas vidare i en process. För att en pump skall göra sitt jobb, kan vätskan behöva homogeniseras eller behandlas så att hela batchen har ungefär samma viskositet. Exempel på vätskor som måste röras om i en process är flytgödsel, färger och avloppsvatten.

 

En omrörare hjälper pumpen

I en process kan omröraren vara pumpens bästa vän. En pump kan sätta igen om en vätskas viskositet varierar för mycket. En efterföljande process kan också bli svårhanterlig om det först kommer en tunn och därefter en tjock vätska. Om sedimentering tillåts kan ett tjockt ohanterligt skikt bildas i botten av en tank. 

Risken är stor att hela tanken måste tömmas till höga kostnader. Partiklar i botten kan bilda en kaka, som måste tas bort för hand med spett och spade. Ingen populär arbetsuppgift i en industri. 

 

Omrörare Malmö

 

Installation och service av omrörare

Valet av omrörare bestäms av den vätska som skall behandlas. Du måste ta hänsyn till det pH-värde vätskan har. Skall du röra om i en stor cistern eller en mindre IBC-tank? Innehåller din vätska såväl små som stora partiklar? Din vätska kan vara tunn men också tung som betong. 

Det finns många driftsförhållanden men också många sorters omrörare. Omrörare och pumpar som används inom industrin, tar ofta stryk. Dessa maskiner behöver kontinuerlig inspektion och service. Om du använder omrörare i Malmö, kommer du att ha nära till service. Antingen kommer servicepersonal till ditt företag eller tas din omrörare in till serviceverkstad för översyn och eventuell reparation.