Kunniga advokater inom migrationsrätt

Det kan finnas många tillfällen i livet när man är i behov av en advokat. Vad som är viktigt är att välja en advokat som man känner sig trygg med och som man kan kommunicera bra med. Advokat ska hjälpa dig att försöka uppnå att ett mål blir till sin klients fördel och därför är det också viktigt att man anlitar någon som man känner har rätt expertis på området. 

Idag finns det många flyktingar som kommit till Sverige men inte har något uppehållstillstånd. Det är både barn och ungdomar som kommer hit och placeras i till exempel familjehem medan de väntar på olika tillstånd. Om man kommer som utländsk medborgare till Sverige är det bra att ta hjälp av en kunnig advokat att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl för att kunna stanna i landet. Advokatfirman Ottosso & Pakas jobbar inom Migrationsrätt i Göteborg och hjälper de människor som fått beslut om utvisning. Advokatbyrån besitter en bred kunskap och en del av de anställda advokaterna pratar olika språk som Arabiska, vilket är en stor fördel för människor som befinner sig i en utsatt situation och behöver göra sig förstådda.  Att man får hjälp utifrån de förutsättningar man har som språket man talar ger bättre möjligheter eftersom man då kan lämna alla uppgifter på ett korrekt sätt. Det är viktigt för att ärendet ska bli så rätt som möjligt redan från första mötet. 

Det är inte sällan som familjer splittras, inte minst i krigsdrabbade länder som människor flyr ifrån. Att komma bort från sin familj och till ett främmande land kan vara oerhört svårt för många. På advokatbyrån hjälper de inte bara dig som befinner dig på orten utan kan även hjälpa dina närstående familjemedlemmar så ni kan förenas på nytt.  

Ensamkommande flyktingbarn är något som ligger advokatbyrån varmt om hjärtat och när det kommer till ärenden som rör migration och asyl har man i vissa fall rätt till ett juridiskt ombud vilket betyder att advokaten bekostas av staten. 

Den som redan fått avslag på sin ansökan om att stanna eller arbeta i landet kan också vända sig till advokatbyrån. Om man anser att beslutet tagits på fel grunder kan de hjälpa dig att överklaga beslutet. 

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *