Finn ditt Behandlingshem i Skåne

När vi pratar om missbruk tänker kanske de flesta på överkonsumtion av alkohol eller andra substanser. Faktum är att begreppet missbruk inte har med ett särskilt beroende att göra, utan beskriver det beteende en person uppvisar i relation till en substans, en aktivitet, eller något annat.

Generellt sett handlar missbruk om att personen i fråga är beroende av fenomenet, och använder det på ett sätt som anses skadligt och/eller sjukligt. Några exempel på saker många människor blir beroende av är tobak, alkohol, spel, narkotika, mat/socker, sex och shopping. Missbruk kan skada den beroende personen, liksom människor i hens närhet.

Beteenden att ha uppsikt över

Personer med olika typer av beroende visar ofta upp gemensamma tecken, som kan vara bra att ha koll på för dig som misstänker att någon i din närhet missbrukar. Det är vanligt att personen i fråga skäms över sitt beroende och därmed försöker dölja det från familj och vänner. Om du som närstående frågar personen om något som har med deras missbruk att göra kan hen ofta uppvisa irritation över detta. Ett annat vanligt mönster är att personen tar till den sak eller aktivitet du misstänker att hen är beroende av när hen är deprimerad eller stressad.

Tolvstegsprogrammet ett alternativ

En vanligt förekommande behandling mot beroende är tolvstegsprogrammet. Metoden uppfanns av den internationella föreningen Anonyma Alkoholister, och har därefter även spridit sig till behandlingar mot andra typer av beroenden och Behandlingshem i Skåne.

Tolvstegsprogrammet innefattar att personen som missbrukar ska erkänna sitt beroende för sig själv och andra, att personen ska söka hjälp från Gud eller annan högre kraft för att ta sig ur sin situation, och att personen ska vara öppen med hur hens beteende påverkat andra. Behandlingen är inte knuten till en specifik religion, men har likväl kritiserats för att den förutsätter någon sorts tro hos deltagare.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *