En sjukförsäkring kan komplettera inkomsten under långtidssjukskrivning

Även om inte klassklyftorna i Sverige är lika stora som i många andra länder världen över så innebär de fortfarande att människor är mer eller mindre beroende av sin inkomst. Vissa kan klara sig länge utan sin normala inkomst tack vare sparade pengar och att de har en högre inkomst än vad de egentligen behöver för att klara sig i vardagen. För andra så räknas varje krona och en liten sänkning i månadsinkomsten kan få stora konsekvenser. Det finns såklart många människor däremellan som med viss livsstilsförändring kan klara en lägre inkomst.

Dryga ut kassan med hjälp av sjukförsäkring 

Oavsett var man befinner sig inkomstmässigt så kan nog de allra flesta hålla med om att man helst vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Något som kan bli ett problem om man plötsligt blir sjukskriven under en längre tid. Även om man får pengar från Försäkringskassan så är det endast en viss procent av den inkomst man får då man är arbetsför. 

Det kan dock finnas möjlighet att komplettera ersättningen från Försäkringskassan genom en sjukförsäkring. Afa Försäkring erbjuder sjukförsäkring till arbetare som är privat eller kooperativt anställda, egenföretagare som har tecknat egen försäkring, kooperativt anställda tjänstemän samt anställda inom kommuner, regioner, vissa kommunala bolag och Svenska kyrkan. Vid sjukdom kan man därmed ha rätt till ersättning från Afa Försäkring om man får ersättning från Försäkringskassan.

Även det lilla kan göra stor skillnad

www.afaforsakring.se kan man göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder Afa om man har rätt till ersättning. Det kan göra att man får lite extra inkomst under en tid då man inte har möjlighet att lösa det på ett annat sätt. Är man sjukskriven och inte kan arbeta så kan man såklart inte ta fler pass på jobbet för att öka inkomsten. Har man dålig inkomst så räknas varje krona och det kan därmed vara väl värt att ansöka om sjukförsäkring hos Afa Försäkring.